Vandaag verscheen in het nieuws dat verpleegkundigen een rol zouden kunnen spelen in een consultatie. We staan achter dit idee. De ‘Nursing Chameleons’ binnen Global Health Awareness (GHA) hebben hier alvast ervaring mee.

Een van de projecten waarin GHA werkt zet hier al op in, namelijk een zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Antwerpen. De verpleegkundige doet hier zelfstandig een consultatie. Ze doet bijvoorbeeld een volledige intake. Ze bekijkt dan de medische voorgeschiedenis, chronische ziekten, medicatiegebruik, vaccinaties tot zelfs acute problemen die de patiënt heeft. Hierna onderzoekt ze ook de patiënt van auscultatie, keelonderzoek tot otoscopie en meer. De verpleegkundige werkt sommige consultaties volledig zelfstandig af zonder tussenkomst van een arts. Een voorbeeld hiervan is een virale infectie bij kindjes; doorgaans dient deze symptomatisch behandeld te worden. Ze geeft de ouders dan ook de alarmsignalen mee en legt precies uit waarop de ouders moeten letten en wat ze moeten doen. Verder deelt de verpleegkundige met de arts haar bedenkingen en ze doet eventuele voorstellen aan de arts. De arts gaat hier dan in mee of vult aan. De arts staat ter beschikking van de verpleegkundige zodat ze steeds op hem/haar beroep kan doen bij twijfel en vragen.

De artsen zijn tevreden over deze manier van samenwerken en worden werkelijk ontlast. Bovendien krijgt de patiënt echt waardevolle zorg waarin er tijd wordt genomen voor de patiënt. We hopen dus dat het wetsvoorstel dat Vandenbroucke maakt, goedgekeurd wordt en dat dit de toekomst van de zorg mag worden.

 

Bron: VRT news. 9/11/2023.