U kunt zich vanaf nu inschrijven voor ons webinar ‘Bewust gezond op reis’ op 10 en 16 juli 2024. Klik hier voor meer informatie.

Travel Health Awareness

Via dit project bieden we kennis en kunde aan. We leren aan om een goede gezondheid te handhaven, maar vooral hoe je best kan handelen wanneer het toch fout gaat thuis en op reis. Het doel van Travel Health Awareness is het behoud van een goede lichamelijke en mentale gezondheid van u als reiziger die voor een kortere of langere tijd naar de wildernis trekt, waar er geen of weinig medische voorzieningen zijn.

Reizigers worden immers vaak getroffen door ongeval of ziekte op reis. Momenteel zijn we de opleidingen aan het lanceren bij het grote publiek.

Op véél momenten van de reis of het verblijf in het buitenland zijn reizigers en expats min of meer kwetsbaar om ziek te worden of een ongeval te krijgen. Tijdens of vlak na het reizen naar de bestemming (voornamelijk bij vliegtuigreizen) kunnen mensen getroffen worden door aandoeningen die vaak getriggerd worden door het reizen zelf. Klassieke voorbeelden zijn: 

 • De dame van 45 jaar, die 24- 48 uur na de reis plots pijn krijgt in één van haar kuiten, en ademhalingsproblemen ontwikkelt door het ontstaan van een longembolie als
        gevolg van een Diep Veneuze Trombose.
 • De jongen van vijf jaar die klaagt van erge oorpijn, door de drukverschillen bij het opstijgen en landen. Een week geleden was hij zwaar verkouden…
 • “Ik ben verkouden geraakt op het vliegtuig, door de airconditioning”

In de eerste dagen na aankomst op een ‘tropische bestemming’, kampen veel mensen met aanpassingsklachten.

 • Reizigersdiarree. Als de reis van korte duur is, kan dit spijtig genoeg al vaak een deel van de reis verpesten. Je kan geen daguitstappen met een groepsreis mee doen, wat          er is vaak geen toilet in de nabijheid, en de krampen en/of winderigheid maken dat je je ellendig voelt.
 • Vermoeidheid treedt op: vaak is dit het gevolg van een verstoord dag-nachtritme door de jetlag, en de lange reis.

Zelfs kort maar ook langer na terugkomst, kunnen nog medische problemen opduiken:

 • De jonge atleet die vorige maand nog in Afrika trainde, ontwikkelt plots hoge koorts. Niemand kon vermoeden dat hij besmet werd met malaria.
 • Enkele weken geleden kwam een avontuurlijke reiziger terug van een rondreis in Afrika.
        De laatste tijd voelt ze zich niet lekker, en soms zit er bloed in haar urine en in haar stoelgang. Het zwemmen in dat prachtige meer was dan wel een mooie ervaring, ze             kreeg er gratis enkele parasieten bij!

Buiten dat dit roet in het eten gooit, kunnen de omstandigheden van de reis zelf ook de problemen verergeren. Denk hierbij aan de beperkte medische opvang, klimatologische omstandigheden, extreme inspanningen en vermoeidheid t.g.v. de reis zelf, de activiteiten, de werkomstandigheden… Door een goede voorbereiding kan veel leed voorkomen worden.

Onze dienstverlening is een aanvulling op een consultatie reisgeneeskunde, vóór de aanvang van een geplande reis. Tijdens de cursussen kan er meer achtergrondinformatie meegegeven worden, waar meestal weinig tijd is tijdens een consultatie reisgeneeskunde. We spelen in op uw persoonlijke noden. Travel Health Awareness komt naar u toe wanneer dit het best schikt. We verwijzen u door waar dit nodig is, naar meer gespecialiseerde artsen of cursussen, om uw veiligheid te garanderen. We verwijzen graag door naar andere interessante websites, met o.a. een schoenmaker blijf bij uw leest hantering, we kennen onze grenzen!

Op termijn gaat GHA onlinecursussen beschikbaar stellen waardoor u toegang zal hebben tot de meest recente informatie.
In afwachting daarvan, zal GHA starten met fysieke cursussen, waarbij een informatiepakket zal worden samengesteld volgens uw persoonlijke behoefte.

DE TOTAALAANPAK VAN THA IS DE ENIGE IN ZIJN SOORT OP HET NEDERLANDSTALIG GRONDGEBIED. EEN VOORBEREIDING VIA TRAVEL HEALTH AWARENESS LAAT JE STERKER IN JE SCHOENEN STAAN, EN VORMT EEN GROTE MEERWAARDE VOOR ELKE WERELDREIZIGER.

THA is een dienstverlening aanbieden die is gestoeld op recentelijke ervaring in de luchtvaart en reisgeneeskunde, maar belangrijker is de jarenlange ervaring in de tropen. De oprichtster van Global Health Awareness deed veel ervaring op in het buitenland. Als verpleegkundige zette ze haar eigen gezondheidsprojecten op in het midden van het oerwoud van Papua, afgesloten van de buitenwereld. De ziektebeelden die ze tegenkwam, waren vaak nog erger dan de foto’s uit de cursussen pathologie die ze volgde aan het Instituut Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Met slechts af en toe een bezoek aan een arts in de hoofdstad, en contact met de medische dienst van de overheid, moest ze het hoofd bieden aan endemische ziekten als lymfatische filariasis, malaria en tuberculose. Haar kennis en kunde werden getest en bijgeschaafd. Ze moest handelen als arts, verpleegkundige en verloskundige, want er was gewoon niemand anders die de lokale bevolking wilde helpen. Bijkomende ervaring via haar werk bij Artsen Zonder Grenzen, kwam haar werk in Papua, waar ze steeds terug naar keerde, ten goede.

Parallel aan deze eerstelijnszorg leidde ze lokale inwoners op tot dorpsgezondheidswerkers in verschillende projecten,
aan de hand van de Indonesische versie van  ‘Where There is no Doctor’ van David Werner‘   en ‘A Book for Midwifes’.

Deze ‘didactische vaardigheden’ hebben toen en later hun nut bewezen, maar komen ook van pas in de context van THA, waardoor reizigers en expatriates met een geruster hart de wijde wereld kunnen tegemoet gaan. THA zal u, reiziger, de juiste middelen aanreiken om de gezondheid van de reiziger tijdens en na de reis zo optimaal mogelijk te houden. Wat houdt dit nu praktisch in?

THA is nog in volle opstart. Geleidelijk aan maar zeker zal THA zijn dienstverlening uitbreiden om een totaalpakket aan te kunnen bieden om veilig op reis te kunnen vertrekken. In de beginfase zullen we nog doorverwijzen naar externe instanties, zoals voor de aankoop van bepaalde producten, die deel uitmaken van een reisapotheek. In een latere fase zal THA zijn eigen aanbod van dienstverlening uitbreiden, door verkoop van artikelen als aanvulling op het bestaande aanbod door andere instanties. We willen echter een meerwaarde zijn voor u als reiziger, door werk op maat te leveren. Want elke mens is uniek!

 • Multinationals met filialen in derdewereldlanden: waar expats actief zijn
 • Internationale Ngo’s: voor niet medisch gevormde expats zoals Ngo’s die voor middellange tot lange termijn in ‘primitieve omstandigheden’ zullen verblijven
 • Verzekeringsmaatschappijen: met name reisverzekering en expatverzekeringen.
 • Vrijwilligersorganisaties (voor betaalde en niet betaalde vrijwilligers), uitwisselingsprogramma’s
 • Mogelijks ook internationale overheidsbedrijven.
 • Reisorganisaties en reisbureaus.
 • Particulieren

Kennisoverdracht

Door informatie op maat te verstrekken aan de lekenreiziger, zal deze de nodige stappen kunnen ondernemen om goed voorbereid aan zijn reis te beginnen. Iemand die een reis boekt naar het verre Oosten, en daar gaat duiken, en vervolgens het oerwoud in gaat trekken, staat voor andere uitdagingen, dan iemand die een reis door de Sahara gaat maken. De cursus geeft uitleg over verschillende gezondheidsaspecten van het reizen.
Bv: Hoe kan ik me beschermen tegen muggenbeten, wat moet ik doen als ik spierkrampen krijg tijdens een jungletocht, waar moet ik op letten als ik ga duiken (m.b.t. gezondheid)?
Toch zijn er zaken die voor de meeste reizen van toepassing zijn. Denk aan vaccinaties op reis en het belang van voorafgaande reisconsultatie, gezond vliegen…

De cursussen van THA zullen dan ook volgens tijd en budget van de reiziger kunnen aangepast worden. Hoe meer tijd de reiziger hiervoor kan nemen, hoe beter de voorbereiding kan gebeuren. De informatie die door THA beschikbaar gesteld zal worden, zal een brede aanvulling vormen op informatie die ook verstrekt wordt tijdens een consultatie reisgeneeskunde. Deze kennisoverdracht zal op verschillende manieren kunnen plaats vinden.

THA zal inspelen op de noden van zijn klanten. In eerste instantie zal er een syllabus ter beschikking gesteld worden (een e-handboek), van daaruit zal de klant kunnen kiezen hoe hij de lessen wil volgen. Bepaalde onderdelen zullen bij aanvang nog niet via Webinars of volledig online beschikbaar zijn, doch wel in fysieke cursussen, maar we streven ernaar op termijn alle mogelijkheden aan te bieden.

Fysieke cursussen  versus online cursussen
De cursussen zullen kunnen worden ingericht op locatie bij de klant, of op een andere locatie, georganiseerd door Global Health Awareness. Dit zal afhangen van de wensen van de klant, de nood aan praktijk en andere didactische leervormen, de grootte van de groep en mogelijks de duur van de lessen. Het voordeel van de fysieke cursussen is de persoonlijke interactie die er mogelijk is met de cursisten, de mogelijkheid om zelf bepaalde handelingen te oefenen, de sociale contacten met andere cursisten enz.

Om deze fysieke cursussen op maat voor u in te kunnen richten, vragen wij bij aanvang nog een voorbereidingstijd van ongeveer 2-3 weken.

Op termijn hoopt THA, daar waar er behoefte aan is, om online seminars te geven. Tijdens het seminar kunnen vragen gesteld worden aan de docent, rechtstreeks of via chatfunctie, waarbij meer specifieke vragen, op maat kunnen beantwoord worden. Verder willen we de inhoud ook beschikbaar maken wanneer het volgen van een live webinar niet mogelijk is voor de cursist.

Duur van de opleidingen

De duur van de opleidingen/lezingen zal afhangen van de tijd die rest vóór de aanvang van de reis, het beschikbare budget, de vooraf bestaande kennis en de noodzaak aan kennis, gelinkt aan de aard van de reis. Een reiziger die voor zijn werk een onderzoeksproject gaat uitvoeren voor enkele weken of maanden zal meer op externe ondersteuning (financieel gezien, speciale verzekeringen, lokale medische begeleiders) kunnen rekenen, dan een rugzaktoerist die op eigen initiatief alleen of slechts met een paar vrienden of kennissen al liftend of per fiets de wereld in wil trekken. Daardoor zal de nood aan de voorbereiding individueel heel verschillend zijn. THA is erg klant gericht, en zal ze gebruikmaken van externe expertise voor het gebruiksgemak van de klanten.

Lezingen op infonamiddagen

THA zal aansluiting trachten te vinden bij reisorganisaties voor avontuurlijke reizen, waarbij gedurende 45-90 minuten de essentie van een goede gezondheid op reis zal worden toegelicht in een notendop. De spreker zal aan de hand van een PPT de essentiële aandachtspunten toelichten die voor elke reis belangrijk zijn maar ook specifieke aandachtspunten voor de reisbestemmingen die de reisorganisatie die momenten voorstelt. (Aangewezen en verplichte vaccinaties, malaria profylaxis, reisapotheek…)

Cursussen van minstens 4 uur tot 8 uur

Ervan uit gaande dat de cursisten al een basis EHBO-opleiding genoten, en dat een cursist op voorhand reeds een deel van de lesmaterie heeft nagelezen, kan op vier uur tijd meer aandacht gegeven worden aan praktijk simulaties en bespreking van casussen. Als de cursist geen voorbereidingen kan treffen, zal

minstens 8 uur tijd nodig zijn, om een beetje dieper in te kunnen gaan op de meest voorkomende problematieken.

Cursussen van 8 – 32 uur of meer

De duur van de cursus kan verlengd worden, als er nood is aan een geïntegreerde EHBO-opleiding, en/of meer praktische vaardigheden met extra modules die door externen worden gegeven.

Beschikbaar stellen van de lesinhoud

De lessen zullen digitaal of in gedrukte vorm beschikbaar worden gesteld pro rata de gekozen les vorm. (Beknopte – uitgebreide module). Mits een kleine meer-kost, zal de cursist toegang hebben tot meer informatie.

Gedrukte cursus

Zal slechts op vraag van de cursist en mits een extra kost mogelijk zijn. We streven immers naar milieuvriendelijke oplossingen. De dag van vandaag kan een smartphone of tablet of e-reader in compact formaat meegenomen worden op reis. Batterijen kunnen opgeladen worden via een powerbank aangedreven door zonne-energie. Er zijn waterdichte hoesjes beschikbaar, en er bestaan toestellen die water resistent zijn. Wanneer een gedrukte versie wordt gehanteerd, is het aangeraden om het boek of de cursus goed beschermd is tegen vocht en vuil.

Digitale seminars/Webinars, digitale cursussen (e-cursus) / online cursussen

De e-cursus (syllabus) zal beschikbaar worden gesteld in pdf-formaat. Dit kan gedownload worden en offline gelezen worden, of via een account online geraadpleegd worden. De e-cursus zal in een lightversie en een volledige versie kunnen gedownload worden, inclusief foto’s en video’s. Afhankelijke van de grootte van de digitale cursus presentaties en digitale opgenomen seminars, zullen deze ook online en/of offline beschikbaar gemaakt worden. De keuze ligt bij de cursist, afhankelijk van het intern geheugen van de laptop, smartphone of tablet en de beschikbaarheid van (snel) internet tijdens de reis.

Kostprijs opleidingen

De kostprijs is afhankelijk van de duur en vorm van opleiding. Verder zal het uiteraard interessanter zijn om een minimum aan deelnemers te hebben, waardoor de kostprijs per persoon goedkoper berekent kan worden. Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen.

Aanbod van EHBO-uitrusting, verzorgingsproducten en beschermingsproducten

THA zal trachten om de daad bij het woord te voegen, en ervoor te zorgen dat reizigers de mogelijkheid krijgen om essentiële producten aan te schaffen via eigen beheer of in samenwerking met andere verkooppunten. Dit zal pas in een latere fase plaats vinden, bij uitbreiding van onze dienstverlening. THA heeft nog veel plannen om de reizigers goed voor te bereiden op een behouden trip!

Onze dienstverlening kan en zal op termijn erg uitbreiden. We willen aan uw zijde staan, letterlijk en figuurlijk dan, en met de globalisering, is die hulp dichterbij dan u denkt!

BINNENKORT BESCHIKBAAR

ONLINE CURSUSSEN

DIGITAAL CURSUSSEN/ ONLINE TE VOLGEN CURSUSSEN (VOORAF OPGENOMEN)

Hoewel een seminar interessanter is dan een vooraf ingesproken cursus, heeft het volgen van een onlinecursus wel andere voordelen. De cursist kan de cursus online volgen wanneer hem of haar het past, waarbij geen rekening moet worden gehouden met het tijdsverschil tussen het thuisland en de locatie waar de cursist zich op dat moment misschien bevindt. De aandacht van de cursist zal vastgehouden worden door een goede afwisseling van lezingen, PowerPointpresentaties, demonstraties en filmpjes. Hij zal nog steeds vragen per mail kunnen stellen.

Eénheidsprijs excl. BTWVoor 12-15 deelnemers in groepsverband excl. BTW
4 uur highlights ‘travel health’ (exclusief EHBO)€170,00€2.040,00
8 uur (of 2×4 uur) highlights ‘travel health’ (inclusief EHBO) + preventie van veel voorkomende aandoeningen.€295,00€3.540,00
16 uur (of 2×8 uur of 4×4 uur) highlights ‘travel health’ (inclusief EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€465,00€5.580,00
24 uur (of 3×8 uur of 6×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief basis EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen EN landspecifieke informatie.€665,00€7.980,00
32 uur (of 3×8 uur of 6×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief 16 uur EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€865,00€10.380,00
40 uur (of 5×8 uur of 10×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief 24 uur EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€995,00€11.940,00
Extra: inhuren van simulant + kilometervergoeding per 2 uur (bij benadering).€200,00
Extra: voorbereidingstijd per extra uur voor opleiding op maat van doelgroep€75,00
Extra: extra uur les voor opleiding op maat€25,00
Toeslag opleiding op zaterdag20%20%

Eénheidsprijs excl. BTWVoor 12-15 deelnemers in groepsverband excl. BTW
4 uur highlights ‘travel health’ (exclusief EHBO)€140,00€1.680,00
8 uur (of 2×4 uur) highlights ‘travel health’ (inclusief EHBO) + preventie van veel voorkomende aandoeningen.€250,00€3.000,00
16 uur (of 2×8 uur of 4×4 uur) highlights ‘travel health’ (inclusief EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€420,00€5.040,00
24 uur (of 3×8 uur of 6×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief basis EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen EN landspecifieke informatie.€620,00€7.440,00
32 uur (of 3×8 uur of 6×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief 16 uur EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€740,00€8.880,00
40 uur (of 5×8 uur of 10×4 uur) specifieke focus ‘travel health’ (inclusief 24 uur EHBO) + introductie veel voorkomende aandoeningen OF landspecifieke informatie + aanpak/praktijk.€850,00€10.200,00
Extra: inhuren van simulant + kilometervergoeding per 2 uur (bij benadering).€200,00
Extra: voorbereidingstijd per extra uur voor opleiding op maat van doelgroep€75,00
Extra: extra uur les voor opleiding op maat€25,00
Toeslag opleiding op zaterdag20%20%
Kilometervergoeding (per kilometer) voor instructeurs en simulanten + eventueel voorafgaand bezoek aan bedrijf€0,80