Health education

Passend bij de visie van Global Health Awareness, om te focussen op een optimale gezondheid, biedt Global Health Awareness ook opleidingen aan die voor leken laagdrempelig zijn. De gekendste opleidingen in deze context zijn de EHBO of BHV (bedrijfshulpverlener) opleidingen.  Deze opleidingen zijn een grote meerwaarde, ook als men later ook de opleiding Travel Health Awareness zou willen volgen. Weet u hoe u moet reageren wanneer iemand plots flauwvalt of wanneer u een ongeval ziet gebeuren? Weet u wat u verplichtingen zijn als iemand in nood verkeert?

De Belgische wetgeving schept een kader wat van één ieder wordt verwacht wanneer zijn medemensen in nood verkeert. Artikel 422bis van het Belgische strafwetboek omschrijft duidelijk dat mensen strafbaar zijn wanneer ze dit nalaten.
(LOI – WET (fgov.be)).
In realiteit is het vaak dat mensen niet weten hoe ze hulp moeten verlenen.
Ze bevriezen als het ware.

Opleiding bedrijfshulpverlener

GHA wil daarom een brug slagen tussen de theorie en de praktijk. We bieden daarom opleidingen bedrijfshulpverlener aan.

Ook werkgevers zijn verplicht om de nodige maatregelen te treffen. Maatregelen die nodig zijn om eerste hulp te kunnen verlenen en om opvang/hulpmiddelen te voorzien die noodzakelijk zijn om deze hulp te kunnen bieden. 

Eerste hulp | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be).

Wij bieden daarom basisopleidingen aan, die voldoen aan de behoefte van ieder. De wet vereist een minimum van 15 uur + tijd voor een evaluatie.
GHA zorgt ervoor dat elke basisopleiding, onafhankelijk van het aantal uren praktische toelichting geeft aan volgende onderwerpen:

  • De basisprincipes van eerste hulp.
  • Veiligheid en slachtofferbenadering
  • Verwittigen van de hulpdiensten: wie, wat waar.
  • Scoop and run or stay and play.
  • ABCDE: ondersteuning van de vitale functies: bewusteloosheid, ademweg vrijwaren (verstikking/bij bewusteloosheid), basisreanimatie met behulp van de AED, herkennen/handelen bij de verschillende vormen van shock.
  • Eerste hulp in geval van andere aandoeningen: bloedingen, huidwonden, letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten, hoofdletsel, inclusief van een wervelletsel, brandwonden, oogletsels…

Het is logisch dat een opleiding van 24 of 20 uur meer praktische toelichting kan geven m.b.t. bepaalde onderwerpen dan een opleiding van 16 uur. We trachten steeds een goede mix van theorie en praktijk te voorzien. Er kan voor gekozen worden om een simulant in te huren. Bij kortere opleidingen van 15 + 1 uren wordt er dan verwacht dat een deel van de leerstof door de cursist zelf (voordien) wordt verwerkt, zodat er ruimte en tijd wordt gecreëerd om enkele simulatieoefeningen te kunnen doen. Dit is geen verplichting, maar draagt bij aan een kwalitatievere opleiding.

GHA kan samen met u op zoek gaan naar de specifieke noden aan kennis en vaardigheden. Er kan, in overleg met de preventie adviseur van uw bedrijf, gekeken worden naar de interne procedures en faciliteiten, voorafgaand aan de opleiding. (zie prijslijst). Bij een positieve evaluatie kan een getuigschrift worden afgeleverd.

Bijscholing bedrijfshulpverlener

GHA verzorgt ook jaarlijkse (of maximum twee jaarlijkse – afhankelijk van de risicoanalyse en het advies van de arbeidsarts) bijscholingen Bedrijfshulpverlener. In principe moet een bijscholing minstens 4 uur behelzen. Deze bijscholingen geven de cursisten de kans om de basis reanimatie terug te oefenen, alsook in te zoomen op onderwerpen waar nog vragen rond zijn. Deze  bijscholingen zijn eerder praktijk gericht. Ook hier kan op vraag van de klant, een simulant ingehuurd worden.

Global Health Awareness is geregistreerd door ‘FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg‘ als aanbieder van opleidingen bedrijfshulpverlener en bijscholingen BHV. Een aanvraag om erkend te worden als dienstverlener voor de KMO-portefeuille bij VLAIO is lopende.

Opleiding levensreddend handelen bij baby’s en kinderen

Een ander soort opleiding zijn de opleidingen Levensreddend Handelen bij baby’s en kinderen (LRH), erkend door Kind & Gezin. Deze opleidingen zijn verplicht voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken, maar ook ouders, grootouders, en éénieder die in contact komt met baby’s en kinderen, heeft er baat bij om te weten wat hij/zij moet doen wanneer een baby of kind stopt met ademen.

Onze opleiding is geregistreerd bij Kind en Gezin (Vorming en infosessies | Kind en Gezin). Na het volgen van deze 3 uur durende opleiding kan ook een erkend attest worden afgeleverd.

In de toekomst kan deze opleiding, op vraag van de klant, aangevuld worden met andere gerelateerde thema’s als koortsstuipen, het gewonde kind, veel voorkomende kinderziektes enz. Op termijn zal GHA ook andere opleidingen voorzien, met focus naar gezondheid gerelateerde onderwerpen. Er kunnen ook korte opleidingen ‘op maat’ aangevraagd worden voor specifieke doelgroepen.

Voor wie

De opleidingen zijn toegankelijk voor: bedrijven, organisaties scholen (zowel leerkrachten als leerlingen) of groepsinitiatieven. Verder zijn individuele inschrijvingen zijn mogelijk. Opleidingen kunnen doorgaan vanaf 8 personen (exclusief opleiding Levensreddend Handelen bij baby’s en kinderen – LRH), of als er inschrijvingsgeld voor minstens 8 personen wordt betaald.

GHA zal ook ‘open lessen’ inrichten op vooraf geplande data, die dan toegankelijk zullen zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Dit zal op vaste data plaatsvinden. Deze lessen kunnen doorgaan vanaf 8 personen (exclusief opleiding Levensreddend Handelen bij baby’s en kinderen – LRH), of als er inschrijvingsgeld voor minstens 8 personen wordt betaald. De inschrijvingen voor een open lesdag op donderdag worden telkens afgesloten de maandag om 17u voorafgaande aan de open lesdag. 

Mits voorafgaande communicatie kunnen bedrijven, organisaties scholen of groepsinitiatieven ‘samenwerken’ om aan het minimumaantal inschrijvingen te geraken. Global Health Awareness kan hier zeker in helpen mediëren. Zeker voor kleinere bedrijven of ‘enkelingen’ die hun bijscholingen moeilijk binnen de vooropgestelde termijn kunnen inhalen, is dit zeker een oplossing.

De opleidingen LRH gaan pas door vanaf minstens 10 inschrijvingen, of als er inschrijvingsgeld voor minstens 10 personen wordt betaald.

Belangrijk om te vermelden is dat één lesuur bij Global Health Awareness bestaat uit 60 minuten, waardoor er een herberekening gemaakt zal moeten worden indien onze lessen doorgaan in een onderwijscontext (waar een lesuur vaak maar 50 minuten duurt).

Voorzieningen

Als er sprake is van aparte inschrijvingen van individuele personen zal GHA voor een lesruimte zorgen, nabij zijn vennootschapsadres. Bij lesdagen van minstens 6 lesuren, kan een (broodjes) lunch voorzien worden op vraag van de klant. (er zal dan getracht worden om biologisch producten te gebruiken, kaderend in de doelstellingen van Global Health Awareness). Koffie, thee en water zijn standaard inbegrepen.

In andere gevallen zal in samenspraak met de klant, de opleiding in house bij de klant plaats vinden (bedrijven/organisaties). Dit kan evengoed wanneer er sprake is van een groepsinitiatief van individuen. Een kilometervergoeding zal dan worden aangerekend.

Betalingsvoorwaarden

De prijs blijft hetzelfde vanaf 12-15 personen per opleiding, als de opleiding in house bij de klant wordt gegeven, voor alle opleidingen. Betalingen voor een ganse groep, moeten plaatsvinden door één enkele instantie, om de groepskorting te kunnen toekennen.

Bij annulering van de opleiding door de klant, < dan 14 dagen voor de opleiding aanvangt, zal mogelijks 50% van de reële kosten aangerekend kunnen worden. Een waardig alternatief binnen de twee maanden na de oorspronkelijke les data, zal dit kunnen compenseren. Bij annulering door GHA door onverwachte omstandigheden zal het inschrijvingsgeld teruggestort worden.

Voor opleidingen die volledig op maat gemaakt worden, zal een offerte worden opgemaakt.

Inschrijven voor onze opleidingen

Voor inschrijving en meer informatie, kan u vrijblijvend contact met ons opnemen via info@globalhealthawareness.eu of 0471/01.63.10.

Eénheidsprijs per deelnemer, excl. BTWVoor 12 tot 15 deelnemers in groepsverbandExtra’s
16 lesuren (2 dagen van 8 lesuren)€325,00*€3.900,00***
16 lesuren (4 voor- of namiddagen van 4 lesuren)€350,00€4.200,00***
18 lesuren (2 dagen van 9 lesuren of 4 voor- of namiddagen van 5 lesuren)€365,00*€4.380,00***
18 lesuren (3 dagen van 6 lesuren)€375,00*€4.500,00***
18 lesuren (2 voor- of namiddagen van 5 lesuren + 2 voor- of namiddagen van 4 lesuren)€385,00€4.620,00***
20 lesuren (3 dagen van 6 à 7 lesuren)€395,00*€4.740,00***
20 lesuren (4 voor- of namiddagen van 5 lesuren)€405,00*€4.860,00***
24 lesuren (3 dagen van 8 lesuren)€440,00*€5.280,00***
24 lesuren (4 dagen van 5 lesuren en 1 voor- of namiddag van 4 lesuren)€490,00*€5.880,00***
4 lesuren bijscholing€130,00*€1.560,00***
LRH K&G 3 lesuren excl. BTW€75,00**€900,00***
Gadget en materiaal, prijs per deelnemer€10,00€10,00
Handboek (geprinte syllabus op vraag van de klant), prijs per deelnemer€40,00 (€15,00 bij bijscholingen van 4 lesuren en opleidingen LRH)
Extra: inhuren simulant + kilometervergoeding simulant (per 2 uur). Prijs bij benadering.€150,00
Voorbereidingstijd voor opleidingen op maat van de doelgroep, per extra lesuur.€45,00
Kilometervergoeding per kilometer€0,80
Toeslag voor opleidingen op zaterdag30%
Extra: broodjes (biologisch) op vraag van de klant, prijs per deelnemer.€7

*: Opleidingen kunnen pas doorgaan vanaf 8 personen.

**: Opleidingen kunnen pas doorgaan vanaf 10 personen.

***: Indien betaald door één persoon of organisatie én voldaan is aan de locatievoorwaarden.

Eénheidsprijs per deelnemer, excl. BTW)Voor 12 tot 15 deelnemers in groepsverbandExtra kosten
16 lesuren (2 dagen van 8 lesuren)€280,00*€3.360,00***
16 lesuren (4 voor- of namiddagen van 4 lesuren)€305,00*€3.660,00***
18 lesuren (2 dagen van 9 lesuren of 4 voor- of namiddagen van 5 lesuren)€330,00*€3.960,00***
18 lesuren (3 dagen van 6 lesuren)€345,00€4.140,00***
18 lesuren (2 voor- of namiddagen van 5 lesuren en 2 voor- of namiddagen van 4 lesuren)€355,00*€4.260,00***
20 lesuren (3 dagen van 6 à 7 lesuren)€380,00*€4.560,00***
20 lesuren (4 voor- of namiddagen van 5 lesuren)€405,00*€4.860,00***
24 lesuren (3 dagen van 8 lesuren)€425,00*€5.100,00***
24 lesuren (4 dagen van 5 lesuren en 1 voor- of namiddag van 4 lesuren)€470,00*€5.640,00***
4 lesuren bijscholing€110,00*€1.320,00***
LRH K&G 3 lesuren excl. BTW€60,00**€720,00***
Gadget en materiaal, kost per deelnemer€10,00€10,00
Handboek (geprinte syllabus op vraag van de klant), kost per deelnemer.€40,00 (€15 voor bijscholingen van 4 lesuren en opleidingen LRH)
Extra: inhuren van simulant per 2 lesuren, prijs bij benadering.€150,00
Voorbereidingstijd voor opleidingen op maat van de doelgroep, prijs per lesuur.€45,00
Kilometervergoeding per kilometer€0,80
Toeslag opleiding op zaterdag30%

*: Opleidingen kunnen pas doorgaan vanaf 8 personen.

**: Opleidingen kunnen pas doorgaan vanaf 10 personen.

***: Indien betaald door één persoon of organisatie.