the nursing chameleons

Dit deelproject zet in op zorg. Wij zijn als verpleegkundigen inzetbaar in uiteenlopende verpleegkundige projecten van korte en langere duur, zonder permanent karakter. In het verleden zetten we ons in, in de vaccinatiecentra voor de COVID-vaccinaties, namen we PCR-wissers af, ondersteunden we bloedafnamepunten enz. 

Ook verrichtten we een consultancy opdracht, in samenwerking met Prior-IT voor het BFast team van de Belgische overheid.
Momenteel geven we verpleegkundige ondersteuning in een Wijkgezondheidscentrum en ondersteunen we één van de zorgpunten voor de Oekraïense vluchtelingen.

Door onze manier van werken, behouden we een groot stuk flexibiliteit, waardoor we kort op de bal kunnen springen voor verpleegkundige noden. We proberen ons te richten op kortdurende opdrachten, die met voorkeur op voorhand ingepland kunnen worden. Daarbuiten houden we ook de mogelijkheid open om dringende opdrachten aan te nemen, afhankelijk van de beschikbare verpleegkundigen. Op termijn trachten we nieuwe verpleegkundigen aan te trekken, naar behoefte van het GHA-project. Verpleegkundigen zijn breed georiënteerde professionele hulpverleners, inzetbaar voor veel soorten preventieve en curatieve gezondheidsopdrachten.

The Nursing Chameleons passen zich gemakkelijk aan, aan de soort van opdrachten die hen worden voorgesteld. We zetten bij voorkeur in op sectoren waar onze werkwijze nog niet zo bekend is. Momenteel zijn we actief bij een groot wijkgezondheidscentrum, en voor één van de zorgpunten voor de Oekraïense vluchtelingen, daar waar de vraag naar verpleegkundige ondersteuning groot is. Verder strekt onze dienstverlening zich verder uit naar de reisbijstandssector. Hieronder geven we een overzicht weer per categorie van verpleegkundige taken:

Preventieve opdrachten

Verzorgen van gezondheids-gerelateerde opleidingen: EHBO-opleidingen, opleidingen levensreddend handelen bij baby’s en kinderen, BHV-opleidingen. Momenteel voeren we deze opdrachten uit, voor andere bedrijven en weldra ook in eigen beheer. (Zie project ‘Health Education).

Anderen: trombose profylaxis, GVO (Gezondheid Voorlichting en Opvoeding), diabeteseducatie… (in het kader van de verpleegkundige ondersteuning bij de in het wijkgezondheidscentrum en het zorgpunt voor de Oekraïense vluchtelingen.)

Verpleegkundige behandelingen/begeleiding/ondersteuning

Verpleegkundige assistentie wijkgezondheidscentrum: toediening medicatie: via i.m. of s.c. toediening, wondzorg, verpleegkundige anamnese, …

Analytische interventies: Bloedafnames, urine afnames, ecg-afnames, spirometrie, afnames voor covidtesting enz. Momenteel kadert dit in onze dienstverlening bij het wijkgezondheidscentrum en voor de medische laboratoria.

Medische begeleiding: Verpleegkundige begeleiding van medische repatriëringen vanuit het buitenland naar het thuisland. Sommige patiënten hebben medische begeleiding nodig of ondersteuning van hun ADL-functies tijdens de terugreis naar hun thuisland. Wij engageren ons hierbij, wanneer wij hiervoor in de mogelijkheid zijn.

Andere activiteiten: consultancy: eerder ondersteunden we via Prior-IT, deelprojecten van Bfast.
We staan open voor andere opdrachten als ondersteuning bij onderzoek en dergelijk. Daar wij nog in volle expansie zijn, staan we open voor uiteenlopende opdrachten. Voor meer info kan u verder contact met ons opnemen.
Wij zijn bereid bijkomende opleidingen te volgen om uw specifieke noden in te vullen, daar waar dit nodig is, en waar dit haalbaar is